Ajankohtaista

Vainion Teurastamo Oy:n omistus kokonaan Henri Vainiolle.
29.07.2020

Vuonna 2015 sukupolvenvaihdoksen myötä pääosakkaaksi Vainion Teurastamoon tullut Henri Vainio ostaa 29.07.2020 yrityskauppojen myötä itselleen loput ulkona olevat osakkeet Miikka Depneriltä. Depner on ollut perustamassa yritystä Hannu Vainion kanssa vuonna 2010 ja toiminut alusta asti toimitusjohtajana sekä osakkaana 30% osuudella. Yrityskauppojen myötä Depner luopuu toimitusjohtajan roolista. Uutena toimitusjohtajana 29.07.2020 alkaen toimii Henri Vainio. Depner tulee jatkamaan yrityksen palveluksessa vielä seuraavat kaksi vuotta. Vainion Teurastamo on vaakiinnuttanut paikkansa Suomen lihamarkkinoilla ja yrityskauppojen myötä yritys tulee olemaan alalla entistä vahvempi.
Vainion Teurastamo on suomen suurin lampaan teurastaja, teurastamossa teurastetaan myös nautaa.
Yritys on perinteikäs perheyhtiö, joka toimii jo neljännessä sukupolvessa. Vuonna 2010 Orimattilaan rakennettu uusi teurastamokokonaisuus on mahdollistanut teurasmäärien ja liikevaihdon merkittävän kasvun. Päättyneellä tilikaudella liikevaihto oli jo yli 5miljoonaa euroa ja työntekijöitä sesongin mukaan 6-10.
”Jo pikkupojasta lähtien, isäni Hannu Vainion jalanjälkiä seuraten olen teurastamolla pyörinyt, sillä teurastamo on aina ollut pihapiirissämme. Työmoraali ja mielenkiinto alaa kohtaan on verissä, joten ostopäätös oli helppo tehdä. Kotitilalla toimineen pienteurastamon teurasmäärät olivat vielä maltillisia. Nyt täällä Orimattilassa oleva laitos luokitellaan jo isoksi teurastamoksi ja teurasmäärät ovat vuosi vuodelta kasvaneet suuremmaksi. Olemme silti pieni, joustava yritys ja pidämme tärkeänä että pystymme palvelemaan tuottajia yksilöllisesti ja nopeasti.” Toteaa uusi toimitusjohtaja Henri Vainio.
Vainion Teurastamo teurastaa vuosittain yli 16000kpl karitsoita/lampaita ja n.4500kpl nautoja.
Uusista tiloista huolimatta, teurastamo on tehnyt vuosittain investointeja ja laajennuksia. Suurin niistä v.2018 valmistunut laajennus. Lisäksi teurastamo on investoinut uusia sähköisiä ilmoituskanavia, jotka vähentävät työn ja paperin määrää, niin teurastamolla kuin tuottajapäässäkin. ”Meillä on kova halu kehittää yritystä ja haluamme laittaa luun kurkkuun isoille lihataloille.” Päättää Henri Vainio.
Lisätietoja:
Henri Vainio 0408669177
henri.vainio@vainionteurastamo.fi
tai
Miikka Depner 0405395430
miikka.depner@vainionteurastamo.fi


likaiset eläimet
15.02.2017

Evira on julkaissut ohjeen teurastamoille, koskien nautojen likaisuutta.
Katsokaa linkki. Siellä on lopussa selkeät kuvat.

Eviran ohje

Myös lampaiden likaisuuteen ja pitkään villaan kiinnitetään yhä enemmän huomiota, koska nämä vaikuttaa suoraan teurastus hygieniaan (ja tiloilla eläinten hyvinvointiin).
Samanlaista, selkeillä kuvilla olevaa ohjetta ei vielä ole lampaille saatavilla.Vainion Teurastamo Oy mukana hätäteurastus hankkeessa.
31.05.2016

Osallistu hankkeeseen: Hätäteurastettavien ja terveiden nautojen elävänä tarkastus videokuvan perusteella ennen teurastusta

Evira on käynnistänyt yhteistyössä Vainion Teurastamo Oy:n kanssa kokeiluhankkeen, jonka tavoitteena on tutkia videokuvan käyttökelpoisuutta naudan elävänä tarkastuksessa (ns. ante mortem -tarkastus). Videon perusteella tehtävä elävänä tarkastus voisi tulevaisuudessa helpottaa loukkaantuneiden nautojen hätäteurastusta ja parantaa lihantarkastuspalveluiden saatavuutta. Eläimen omistaja tai muu henkilö kuvaisi hätäteurastettavan eläimen esimerkiksi älypuhelimella ja lähettäisi videon Eviran tarkastuseläinlääkärille arvioitavaksi. Loukkaantuneen naudan hätäteurastus voitaisiin aloittaa tilallisen toimesta nykyistä nopeammin ja naudan odotusaika lyhenisi.

Kokeiluhankkeeseen tarvitaan yhteensä kaksikymmentä nautaa, jotka voivat olla joko hätäteurastettavia tai terveitä nautoja, jotka ovat menossa teurastettaviksi Vainioin teurastamolle. Naudat kuvataan tilalla omistajan tai muun henkilön toimesta, jonka jälkeen videotiedosto lähetetään erillisten ohjeiden mukaisesti Eviran tarkastuseläinlääkärille arvioitavaksi. Kokeiluhankkeen aikana naudoille on tehtävä videokuvauksen lisäksi tavanomainen ante mortem -tarkastus tilalla (hätäteurastus) tai teurastamolla (normaaliteurastus). Voimassa olevan lainsäädännön mukaan hätäteurastettaville naudoille ante mortem -tarkastuksen tekee kunnaneläinlääkäri alkuperätilalla ennen hätäteurastusta ja terveen naudan ante mortem -tarkastuksen tekee Eviran tarkastuseläinlääkäri teurastamolla. Hankkeessa verrataan perinteisen ja videon välityksellä tehdyn tarkastuksen tuloksia toisiinsa.

Evira kotisivuilla on kokeiluun liittyvää ohjeistusta sekä mallivideoita videokuvauksen avuksi. Videossa tulee näkyä kaikki mallivideossa sekä erillisessä ohjeessa mainitut asiat. Ohjeet videokuvausta varten sekä mallivideot löytyvät täältä: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/valvonta/tutkimukset-ja-projektit/hatateurastettavien-ja-terveiden-nautojen-elavana-tarkastus-videokuvan-perusteella/

Koekuvattavia nautoja tarvitaan siis tämän kevään ja kesän aikana yhteensä vähintään kaksikymmentä, jotta videotarkastuksen luotettavuus ja mahdollisuus muuttaa hätäteurastettavien nautojen ante mortem -tarkastusta koskevaa lainsäädäntöä pystytään arvioimaan. Kiinnostuneita tuottajia pyydetään ottamaan yhteyttä Vainion teurastamoon ja Eviraan (teurastus@evira.fi). Evira korvaa hankkeeseen osallistuvien hätäteurastettavien nautojen ante mortem -tarkastuksista aiheutuneet kulut eläinten omistajille.

Tarvittaessa lisätietoja hankkeesta antaa Eveliina Palonen Evirasta (eveliina.palonen@evira.fi).
Nuorempaa verta teurastamoon.
17.11.2015Vainion Teurastamo Oy:n uusi pääosakas Henri Vainio vasemmalla, Hannu Vainio keskellä ja Miikka Depner oikealla. Sukupolven vaihdos tehtiin lokakuun alussa, paikkana Hirvihaaran Kartano.


Vainion Teurastamo Oy, Orimattilassa, on Suomen suurin lammasteurastamo,
yrityksessä teurastetaan myös nautoja ja hevosia. Vainion Teurastamo Oy teurastaa vuodessa yli miljoona ruhokiloa. Yritys työllistää tällä hetkellä 10 henkilöä.

Lokakuun alussa tehdyssä sukupolvenvaihdoksessa yrityksen osake-enemmistö siirtyi Hannu Vainion pojalle Henrille. Henrille teurastamo on tuttu paikka lapsuusvuosilta, koulutukseltaan hän on rakennusalan ammattilainen. Liha-alalle hän opiskelee työn ohella. Henrin serkku Miikka Depner jatkaa edelleen osakkaana ja yrityksen toimitusjohtajana. Hannu Vainio pitää edelleen ohjia käsissään hallituksen puheenjohtajan paikalta.

Vainion suvulla on alalta pitkä historia, Henrin ja Miikan isoisän isä teurasti eläimet tiloilla, isoisä Vilho jatkoi toimintaa sekä tiloilla että pienissä tiloissa kotitilan pihapiirissä. Hannulla oli pienteurastamo Hautjärvellä 20 vuoden ajan. Uudet nykyaikaiset tuotantotilat Orimattilaan valmistuivat syksyllä 2010.

Hankalista ajoista huolimatta Vainion Teurastamo Oy on kulkenut vastavirtaan ja pystynyt tasaisesti kasvattamaan liikevaihtoa ja teurasmääriä.
”Nousumme ei jää tähän. Nykyaikana teurastamo toiminnan tulee olla hyvin avointa, tässä olemme jo hyvin onnistuneet. Panostamme edelleen kasvavaan lammastalouteen.” Henri Vainio lupaa.

Miikka Depner 0102291021 miikka.depner@vainionteurastamo.fi
Henri Vainio 0408669177 henri.vainio@vainionteurastamo.fi

Eläinvälitystunnus: 0910

Vainion Teurastamo Oy  |  Orivillentie 11, 16300 ORIMATTILA  |  010 229 1020  |
  miikka.depner@vainionteurastamo.fi  |  Web design:
Netornot